Om SMB

SMB Hardanger

SMB Hardanger

Visjon

SMB gruppa ønsker å være en aktiv part i den videre utvikling av næringslivet og på denne måten bidra til at lokalsamfunnet blir et attraktivt sted å bo, leve og arbeide i.

Hovedmål

Hovedmål for SMB Hardanger Gruppa skal arbeide for å bidra til økt verdiskaping og utviklingsevne for de tilsluttede bedrifter, samt oppbygging og utvikling av gode relasjoner dem i mellom.

Styret i SMB Hardanger

Styreleder: Bernt Chr. Mikkelsen, MBI Mikkelsen

Styremedlem: Ingvald Torblå, NLI Odda

Styremedlem: Erlend Nornes, Ullensvang Gjesteheim

Styremedlem: Ronny Nilsen, Høyer Odda

Styremedlem: Nils Johan Ystanses, TiZir Titanium & Iron AS

Styremedlem: Bente Raaen Widding, Visma Odda

Styremedlem: Jan Ove Aasen, Odda Energi.

 

Daglig leder-funksjonen er lagt til Næringshagen i Odda. Kontaktperson: Marie Opheim.

 

Vi skal være et talerør

SMB Hardanger skal være et talerør for medlemsbedriftene mot myndigheter og publikum for å skape best mulige rammebetingelser for videre vekst og utvikling i lokalt næringsliv. Dette gjør vi mellom annet gjennom god markedsføring av medlemmene og regionen vår. Vi skal skape gode møteplasser som gir mulighet til kompetanseutvikling og samarbeid mellom medlemmene.

Vi er 65 små og mellomstore bedrifter (SMB Hardanger) som representerer en samlet omsetning på i overkant av 3,3 milliarder i 2013. Bedriftene har tilsammen om lag 950 ansatte, og bidraget til fellesskapet i form av skatter og avgifter var i 2008 ca 155 millioner.

Disse resultatene kommer frem i undersøkelser gjennomført av Styret i SMB Hardanger. Dette dokumenterer den samlede verdiskapingen hos medlemsbedriftene. Til sammen tilføres samfunnet betydelige verdier.

Kontingentsatsene er:

1-10 ansatte        kr. 3.000,-

11-25 ansatte        kr. 7.000,-

26 ansatte eller mer   kr. 9.500,-

50 ansatte eller mer   kr. 14.000;

100 ansatte eller mer   kr. 25.000;