Aktiviteter og kurs i SMB Odda

Aktivitetskalender SMB våren 2016

* 2. februar: Temamøte

* 1. mars: Temamøte

* 19. april: Årsmøte / Temamøte